Utviklingsarbeid

Vi holder på med et spennende prosjekt som heter "Det aller beste".

Prosjektet ledes og drives av Lister PPT.

Sentralt i dette prosjektet er pedagogiske team.

Vi holder på med en opplæringspakke for teamene med fokus på prosessledelse.

Det aller beste

Prosjektet handler om å utvikle barnehagene og skolene. Vi har valgt å etablere og utvikle pedagogiske team, med mål om å utvikle disse til lærende nettverk.

Vi holder på med et opplæringsprogram med fokus på prosesser og prosessledelse. Statped er en god samarbeidspartner i dette arbeidet.

Prosjektplanen